Laadukas PDF-ohjelma tiedostojen muokkaukseen ja hallintaan

PDF-XChange PRO

PDF-XChange PRO on Suomessa laajalti käytetty Adobe Acrobatiin verrattava ja suomenkielellä tuettu PDF-ohjelma. Ohjelmistolla pystyy luomaan, merkitsemään, yhdistelemään ja muokkaamaan muuallakin luotuja PDF-asiakirjoja.

Yli 120 suomalaista suuryritystä on hankkinut PDF-XChange PRO:n rajoittamattoman käyttöoikeuden, osa maailmanlaajuiseen käyttöön. Käyttäjiksi on Suomessa tullut myös satoja pk-yrityksiä ja julkisen hallinnon yksiköitä.

Uusin pääversio 8.0 julkaistiin 5.4.2019.

Version 7.0 build 328.2 julkaistiin 28.1.2019. Buildissa 328 parannettiin mm. PDF tiedoston sisällön valintaa, kts. alla linkistä video. Aiemmassa build 327:ssa mahdollistettiin mm.  3D kuvien katselu PDF tiedostossa sekä kommenttien lisääminen eri tasoihin (layereihin).

Katso Tracker Software Products Ltd:n julkaisemat videot Build 327 ja Build 328 uusista ominaisuuksista:

Build 328

Build 327

Ominaisuudet

3D tuki
CSV tiedoston vienti PDF taulukoksi
Digitaalinen allekirjoitus
Huomautustarrat
Keskeiset PDF-määritykset, myös PDF/A
Kirjanmerkkien luonti
Kopioi/liitä,copy/paste myös PDF-tiedostoon
Leimasimet /omien leimasinten lisäys
Liitetiedostojen lisääminen (tiedostotyyppi vapaa)
Linkkityökalut
Lomakekokojen valinta ja lisäys
Merkkijonohaku myös skannatusta pdf-tiedostosta
Mittaustyökalut (etäisyys, kehä, ja alue)
MS Office liitäntä
OCR tekstintunnistus, myös kuvasta
Optiona Enhanced OCR Plugin, tehostettu OCR
PDF tiedoston sivujärjestyksen muuttaminen
PDF tulostus kaikista Windows-ohjelmista
PDF:n vienti Exceliksi, PowerPoint-esitykseksi, teksti- tai kuvatiedostoksi
PDF-alueen “valokuvaaminen” leikepöydälle
PDF-tiedostojen yhdistely kirjanmerkkeineen
Puhekuplat
QR-koodin lisääminen
Ruudukko, apulinjat ja viivaimet
Salasanasuojaus
Sanamäärän tarkistus
Sisällön osan poistaminen PDF-dokumentista
Sivujen lisäys ja poisto PDF-asiakirjasta
Sivunumeroinnin lisääminen
Suomi ja laaja muu kieliversiointi
Taustavärin tai -kuvan lisääminen
Tekstin korostus, yli- ja alleviivaus
Tekstin lisääminen PDF dokumenttiin
Tekstin suora muokkaus
Terminal Server /Citrix tuettu
Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF tiedostoksi
Tiedoston upottaminen PDF-dokumentin liitteeksi
Tyhjien sivujen tunnistus ja poisto dokumentista
Täydennettävien PDF-lomakkeiden luonti ja muokkaus
Täytetyn PDF-lomakkeen tallennus ja sisällön muokkaus
URL linkkien lisääminen
Usean avoinna olevan PDF tiedoston tallentaminen istunnoksi ja sen avaaminen
Vesileimat ja kerrosyhdistelyt
Ylä-ja alatunnisteiden lisääminen
Zoomaustyökalut (luuppi, panorointi ja zoomaus)
Äänitiedoston lisääminen dokumenttiin

tilaaPDF-Xchange Hinnasto

PDF-XChange PRO Versio 7

PDF-XChange PRO:n uusi pääversio 7.0 julkaistiin joulukuun alussa 2017. Käyttäjälle näkyvin muutos lienee uusi nauhakäyttöliittymä. Käyttäjä voi kuitenkin halutessaan vaihtaa perinteiseen käyttöliittymään yhdellä hiiren painalluksella. Katso aiheesta lyhyt Youtube video.

Uusina ominaisuuksina versioon 7 tuli mm. useamman sivun paikan vaihtaminen kerralla dokumentin sisällä, OCR tekstintunnistus kuvasta, dokumentin sanamäärän tarkistaminen, PDF dokumentissa olevan kuvan muokkaus ja paljon muuta. Voit katsoa Youtube videon uusista ominaisuuksista. Huomaa, että videossa on käyttöliittymän kielenä englanti, mutta ohjelmisto on käännetty suomeksi.

Aiempi PDF-XChange PRO:n pääversio 6.0 julkaistiin keväällä 2016. Version 6.0 uudet ominaisuudet tulevat mm. siihen liitetyn uuden PDF-XChange Editor Plus:n ominaisuuksien kautta. Editorin Plus:n avulla voidaan muokata monipuolisesti valmiiden itse tuotettujen tai muiden tuottamien PDF-asiakirjojen sisältöä sekä luoda täydennettäviä PDF-lomakkeita.

Ominaisuuksiin kuuluvat esim. teknisten dokumenttien sivusisällön muokkaaminen tai tekstiin tehtävät korjaukset. Ohjelmistoon sisältyy myös tekstintunnistus OCR, jolla skannattujen PDF- dokumenttien kuvamuotoinen teksti saadaan digitoiduksi. PDF-tiedoston voi muuttaa helposti Excel tiedostoksi, PowerPoint esitykseksi, Word- tai  kuvatiedostoksi.

PDF-XChange PRO ohjelmistoon sisältyy PDF-XChange Editor Plus ja PDF-Tools ohjelmat sekä virtuaalitulostin PDF-XChange Standard.